Ring oss: 41413535

Avfall og søppel containerutleie

 

Innholdsfortegnelse:

Utleie av Container for avfall og søppel i Oslo Bergen Stavanger Trondheim Kristiansand
Oversikt over avfall og mengder
Brannsikkerhet ved leie av avfallscontainer
Områder vi betjener
Kundesenteret hos Containerweb AS
Utkjøring av containere
Avfallskonsulenter
Avslutning av søppelcontainer
Brennbart søppel og avfall
Fakturering og Betaling
Avfallsrapport
Hvordan kontakte Containerweb AS
Søppel som kan kastes som blandet avfall restavfall
Avfallsfraksjoner som krever egen spesialcontainer
Rimelige løsninger for problemavfall og spesialavfall i Norge
Dette er spesialavfall og farlig avfall
Våtorganisk avfall, matavfall
Fastpriscontainer eller flytende pris på containerleie?
Avfallssekker for mindre mengder søppel
Valg av riktig container
Ta kontakt for containerleie

 

Å leie en container til kasting av rot og skrot var for mange år siden lett og rimelig. Da kunne en kaste alt av avfall i samme container, en blanding av vanlig skrot til spesialavfall og farlig avfall. Når dette pågikk ble ikke avfallet sortert og behandlet på avfallsstasjonene, da gikk det rett i en fylling og ble deponert der til neste generasjons hodepine.

Heldigvis er det slutt på deponier i Norge, nå blir alt av avfall sortert, gjenvunnet eller forbrent til energigjenvinning. Forbrenningsanleggene har strenge krav til rensing av avgassene hvor det meste av farlige stoffer brytes ned i den høye temperaturen i ovnene. Det av farlig avfall som kommer inn i dag blir lagret i fjellhaller eller nedbrutt i kjemiske prosesser.

For å få til å håndtere avfallet på best mulig måte må alle ledd gjøre en innsats, er vi flinke til å sortere ut de farlige avfallstypene blir kostnadene beskjedne ved innlevering av avfallet og for miljøet, generasjoner og samfunnet i årene som kommer.

I dag er det mulig å leie en container til blandet restavfall, men det er en liten liste over hva en ikke kan kaste av avfall i samme container. Containerweb har vært innovativ og funnet den hittil enkleste løsningen på dette problemet. Hos oss kan en leie containere og få hentet problemavfallet som en ikke kan kaste i containeren med varebiler. Fordi vi har så mange kunder til enhver tid, og et stort antall containere ute, kan vi tilby gratis transport ved henting av problemavfall. På disse varebilene har vi sjåfører og hjelpemenn som kan hjelpe våre kunder gratis inntil en time med å laste om bord avfall. Dette er spesielt praktisk når kunder har tunge ting som vaskemaskiner og frysebokser som må bæres ut.

 

Oversikt over avfall og mengder

Når et avfallsbehov oppstår kan det i første omgang være lurt å for å få oversikt over hva en har og sortere til side det som ikke kan kastes i containere. Dersom en har mye avfall som må sorteres ut kan det være lut å bestille egen container til f.eks. Isolasjon, trykkimpregnerte materialer eller gips ved større mengder. Spør oss hva vi kan foreslå av rimeligste løsninger. Er det små mengder som må sorteres ut er den rimeligste løsning at vi henter det med varebil.

 

Brannsikkerhet ved leie av avfallscontainer

Avfall er en kilde til brennbart materiale, det er viktig derfor å tenke brannsikkerhet når en har større mengder avfall i et prosjekt. Lukkede containere, gjerne med lås, kan leies hos oss på kort og lang tids leie til en rimelig pris. Sørg også for at avfall ikke oppbevares slik at det kan være en fare for antennelse eller til hinder for rømningsveier. Gi oss beskjed ved bestilling at det er planer om langtidsleie.

 

Områder vi betjener

Containerweb har utkjøring av containere i alle de største byene i Norge og distriktene rundt disse byene. Vi lever i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Moss, Fredrikstad, Rygge, Halden, Sarpsborg, Drammen, Larvik, Sandefjord, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Arendal, Lillesand, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Sotra, Askøy, Stjørdal, Os.

 

Kundesenteret hos Containerweb AS

Vi har 5 kundekonsulenter som står klar til å hjelpe deg med avfallsløsninger og til å finne den beste avfallshåndtering på problemet. Våre avfallskonsulenter er eksperter og har et bredt kjennskap til hvilke muligheter det er for avhending av avfall i landet.

 

Utkjøring av containere

Containerweb kjører ut containere fra kl. 07:00 til ca. 17:00 alle hverdager mandag til fredag. Det lar seg gjøre å bestille container dagen før, men det kan være lurt å bestille i god tid gjerne noen dager i forveien, særlig i de mest hektiske periodene som f.eks. om våren.

 

Avfallskonsulenter

Har et prosjekt behov for assistanse og bærehjelp stiller Containerweb med personell og rydder ut. På store prosjekter kommer vi på befaring og kan organisere de rette metoder og utstyr som trengs for effektivt uttak av avfall fra bygg og anlegg. Ønsker du å ha din faste konsulent her hos oss og harr innsikt i ditt prosjekt og dine behov, kan du få direkte nr. til din konsulent om ønskelig. Da er det lett å ringe inn ordrer og gjøre endringer. Våre åpningstider er fra 07:00 til 18:00. Har du hastebeskjeder som trenger rask løsning er det best at det kommer inn før kl. 15:00, etter det begynner sjåførene å gå mot slutten av sin kjøre og hviletidsbestemmelse og antall aktive kontainerbiler reduseres raskt etter dette for dagen. Containerbilene begynner å kjøre kl. 7 om morgenen.

 

Avslutning av søppelcontainer

Ved avslutning og innlevering av fylt container er det sikreste å ringe oss før kl 15:00 dagen før ønsket henting eller tømming. Vi har stor kapasitet og oversikt over containersituasjonen og containerbiler som er aktive. Vi finner alltid en løsning.

 

Brennbart søppel og avfall

Er avfallet 90% av typen brennbart materialet og ikke større enn 1,5 m i alle retninger, kan vi kjøre det til forbrenning. Gi beskjed om det er avfall til forbrenning ved avslutning eller tømming av container. Ved innlevering av avfall til forbrenning tipper vi det først på anlegget og sjekker om det inneholder avvik før det omlastes til ovnen.

 

Fakturering og Betaling

Containerweb sender faktura til våre kunder med 14 dagers forfall. Fordi vi tilbyr kredittkjøp vil alle kunders kreditt-score bli kontrollert. Dette gjør vi for å holde tap på et minimum for videre å kunne tilby bedre priser til våre kunder.

 

 

Avfallsrapport

Vi registrerer lasten som kommer inn, mengde og fraksjoner. Ønsker kunder avfallsrapporter kan vi lage de til etter gjeldene krav om innhold i rapportene.

 

Hvordan kontakte Containerweb AS

Vårt telefonnummer er 41413535, da kommer du til vårt kundesenter og fakturaavdeling. Vi registrerer alle innkomne og tapte anrop, dersom du ikke får svar på første forsøk vil du bli ringt tilbake. På vår nettside finner du lett frem til hvordan bestille, her kan du enkelt legge inn en forespørsel eller bestille en container direkte. Du vil raskt bli kontaktet av en kundekonsulent for bekreftelse eller informasjon rundt henvendelsen. Vår epostadresse er post@containerweb.no

 

Søppel som kan kastes som blandet avfall restavfall

Når en leier en container til restavfall og ønsker å kaste en blanding av rot og skrot, er en begrenset til å kaste vanlige ting som, trevirke, plastgjenstander, møbler, papp og papir, tekstiler og metallgjenstander. For alt det andre du måtte ha, stiller vi med gratis varebiltransport og gratis bærehjelp. Problemavfallet som blir hentet med varebiler koster kr 890,- inkl. mva. pr. kubikk. Sett problemavfallet på en egnet plass så kommer vi og henter det med varebil. Da får du også større plass i containeren til å kaste restavfall. Vi sender kunder liste på hva som må sorteres ut. Feilkastet avfall vil medføre avviksgebyrer. Ring oss om du er i tvil på hva du kan kaste.

 

Avfallsfraksjoner som krever egen spesialcontainer

Har man mye boss og søppel som ikke kan kastes som blandet avfall, kan man spare penger på å ha egne speialcontainere for denne typen avfall og gjøre sorteringen selv. Typiske avfallssorter i denne kategorien er: Trykkimpregnerte materialer, elektriske artikler, kabler og ledninger, stein og betongprodukter, jord, sand og gravemasser, hageavfall, isolasjon og gips. Disse produktene har egne priser og de fleste av disse avfallsfraksjonene er billigere å levere inn enn restavfall, samtidig som det er et myndighetspålagt forbud mot å levere dette inn som restavfall. Selv om kravet kan virke strengt er det rimeligere priser på disse avfallsfraksjonene enn restavfall.

 

Rimelige løsninger for problemavfall og spesialavfall i Norge

Spesialavfall er det dyreste å levere inn for bedrifter, men det finnes en rimelige løsninger for private. Alle avfallsmottak som har avtale med kommunen for mottak fra privathusholdninger tar imot slikt avfall til subsidierte priser. Dette er svært gunstig for private og kommer av at kommunene innkrever renovasjonsavgift som dekker denne typen avfallsinnlevering. De aller fleste bensinstasjoner tar også imot spesialavfall og har egen container for det som en får låne nøkler til når en spør betjeningen. På bensinstasjoner er det gratis å levere inn spesialavfall for private.

En annen god løsning er elektrobutikkene som tar imot, uten betaling, el-avfall eller EE-avfall som det også heter.

 

Dette er spesialavfall og farlig avfall

Alt avfall som inneholder flytende kjemikalier, lim og maling. PCB og Ftalatholdige produkter som isolerglassruter, trykksatte beholdere, lett forurenset og forurenset gravemasser, trykkimpregnerte produkter, bildekk, batterier, El-avfall, lysstoffrør, pærer, oljeholdige maskiner, taksingel, fliser med flise-lim og annet farlig avfall. Dette er det som regnes som farlig avfall samt det som åpenbart er farlig avfall, men som ikke nevnes her.

 

Våtorganisk avfall, matavfall

Denne typen avfall tilbyr vi ikke avfallsløsninger for. Det er som regel kun en aktør i hver kommune som har konsesjon for innhenting og håndtering av matsøppel, type våtorganisk avfall.

 

Fastpriscontainer eller flytende pris på containerleie?

Containerweb tilbyr fastpris på leie av 10 og 20 kubikk containere til restavfall som er en enkel og rimelig løsning. For entreprenører og andre med større mengde søppel, og flere forskjellige typer avfallsfraksjoner, vil det alltid lønne seg og leie containere med variable priser. Behov for containere til forskjellige avfallstyper og mengder, samt en fleksibel leie av varierende containerstørrelser, vil gi en mer tilpasset prisløsning. Ring oss for en uforpliktende samtale om løsninger og et oversiktlig tilbud. Vi hjelper kunden til å gjøre det riktig for å unngå avviksgebyrer. Informasjon vedrørende hva som ikke kan blandes og må sorteres ut blir alltid sendt kunden på mail eller SMS.

 

Avfallssekker for mindre mengder søppel

Vi har avfallssekker som tar 600 liter, 1000 liter og 2000 liter. Sekkene kan fås kjøpt hos oss og levert samme dag. Innhenting av sekker foregår med kranbil. Ring inn den fulle sekken og vi henter den dagen etter.

 

Valg av riktig container

Vi har alle størrelser av åpne og lukkede containere. Den mest vanlige containeren er 10 kubikk åpen-container. I bymiljøer, trange gater og bygårder er det brannforskrifter som sier at det skal være lukkede containere. Det er leietaker og avfallsprodusent som har ansvar for å følge brannforskriftene og må påse at det er lukket-container som bestilles i slike tilfeller.

Har en tunge masser som betongavfallsprodukter eller gravemasser kan en ikke leie større enn 5 kubikk liftcontainer eller 10 kubikk åpen krok kasse. Større last enn disse blir for tunge for kontainerbilene å løfte.

Av større containere til søppel og boss har vi 20, 30 og 35 kubikk størrelser som vi kan skaffe raskt. De fleste av disse er åpne, men en kan bestille slike hos oss som lukkede også med en dag ekstra bestillingstid.

 

 

Ta kontakt for containerleie

Ring oss i dag eller send oss en melding. Det lønner seg å komme tidlig i gang med å få oversikt over avfallsløsninger som er tilgjengelige, og legge til rette mest mulig effektiv håndtering av avfallet en har. Vi står klare til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen.